Konštrukcie kaziet

Do našich dvier dodávame 3 druhy kaziet

Do modelov číslo: 34, 35, 36, 37 je použitý Typ "1"

(1. rám, 2.spoj – lišty zaslenia, 3. sklo, 4. lišty zasklenia, 5. obruba)

kaseton1

Do modelov číslo: 45, 46, 47, 47-biele je použitý Typ "2"

(1. rám, 2. spoje – vyfrézovanie spojného čapu, 3. sklo, 4. Rez deliacej lišty, 5. tenká lišta)

kaseton1

V zostávajúcich modeloch je použitý Typ "3"

Plná kazeta

(1. vyfrézovaný rámik, 2. spájanie - "perová drážka", 3. vyfrézovaný rámik, 4. "perová drážka", 5. Frézovaná mriežka)

Szyba

(1. vyfrézovaný rám, 2. spoj – lišta zasklenia, 3. sklo, 4. lišta zasklenia, 5. vyfrézovaná ozdobná mriežka)

kaseton1
Technológia