Smer otvárania dverí

   Na určenie smeru otvárania dverí je potrebné postaviť sa tvárou k strane dverí a otvoriť ich smerom k sebe. Ak sú pánty po našej ľavej strane, máme dočinenia s ľavými dvermi, a ak po pravej, jedná sa o pravé dvere.

Dvere ľave:
Drzwi lewe
Dvere pravé:
Drzwi lewe Technológia